Vážení přátelé včelaři a příznivci včelaření, 

právě jste nahlédli do webových stránek včelařů Krnov, kde vás postupně budeme seznamovat z různými akcemi a činností nejen z naší organizace. Hlavním důvodem této aktivity je péče o co nejlepší zdravotní stav včelstev a zabránění šíření nákaz, které by mohly na našem území zcela zlikvidovat potřebné opylovače.

Vilém Mrštík (1863-1912)
Včely jsou zajímavá kniha.
Otevři ji a uvidíš, co všechno se ti postupně bude objevovat.

 

Vážení přátelé,

státní veterinární správa vyhlásila
mimořádná veterinární 
opatření
ohnisko nebezpečné nákazy
moru včelího plodu.

Bylo  rozhodnutím KVS, SVS dne 16.4.2019.
 

Ochranné pásma moru včelího plodu jsou:

Krnov- Opavské předměstí (674630 ), 

Krnov – Horní předměstí ( 674737 ), 

Úvalno ( 775711),

Opavice ( 683884),

Linhartovy ( 683875 ),

Město Albrechtice ( 693391 ),

Burkvíz ( 693375 ),

Vraclávek ( 646121).
 

KVS nařizuje všem chovatelům včel zajistit odběr 

vzorků včelí měli od všech včelstev na stanovištích 

umístěných v ochranném pásmu , pokud toto vyšetření 

na původce moru včelího plodu nebylo již provedeno 

v posledních 12 měsících před účinnosti tohoto nařízení.

Včelaři, kterých se toto nařízení týká umístí podložku 

na měl na dobu 14 dnů do úlů.

 

Tuto odebranou měl ( a usušenou) odevzdají nákazovému 

referentovi Romanu Novákovi do bedny na plotě.

Od 10.5.- 18.5.2019 . Jeden vzorek  bude od
maximálně 10 včelstev.

Adresa: Novák Roman ,Nerudova 2 , 794 01 Krnov

 

 Vzorek  na měl musí být označeny 

- jméno včelaře a registrační číslo chovatele 

- umístění včelstev  a číslo stanoviště

- počet včelstev

 

V případě nejasnosti volejte na mobil:

Lhoťan Josef - 607 982 179

Novák Roman - 732 962  844

Vážení přátelé,

Moravskoslezský kraj vyhlásil  krajské dotace
pro včelaře na rok 2019.

v souvislosti se schváleným dotačním programem
 "Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji"
(Rada kraje na své schůzi dne 26. 3. 2019 usnesením č. 59/5310),

Vám v příloze zasílám veškeré informace, které jsou rovněž
zveřejněny na stránkách Moravskoslezského kraje.

odkaz ZDE
 

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství prostřednictvím elektronického systému
na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz.

Lhůta pro podávání žádostí je od 2. 5. 2019
(9:00 hod) do 28. 6. 2019 (13:00 hod), alokace je 2. mil Kč,
dle data a času podání žádosti.

 

Den Země 27.4.2019

další fotografie ZDE

Výroční členská schůze ZO ČSV Krnov 16.3.2019

fotografie ZDE

 

Vážení přátelé. Veselé Velikonoce a krásné
prožití svátků jara
Vám přeje výbor ZO

 

Vánoční večírek 14.12.2018.

fotografie ZDE

Členská schůze ZO dne 22.11.2018

fotografie ZDE

Přátelé včelaři,

výbor ZO ČSV  Krnov vás zve na členskou schůzi včelařů,
která se koná ve středu 
21.11.2018  od 17,00 hod.,
v restauraci „ 
Hotel Praha“ .

 

Program:

1) Vyplacení dotace 1D - výše dotace na 1 zazimované
    včelstvo je 149,- Kč.     

2) Informace o provedení odběru zimní měli
    na vyšetření varroázy.

3) Různé - diskuze

 

Poznámky:

Pokud nemůžete vyzvednout dotace osobně, je nutné
pověřit jinou osobu,  která bude mít podepsanou
„Plnou moc k převzetí dotace 1D v roce 2018“
 
Finanční částku u plné moci nevyplňovat!

V jiném případě bude dotace vrácena!

 

Účast nutná !

 

                                                          Včelám zdar
                                                            Josef Lhoťan

                                                   předseda ZO ČSV Krnov

Kavárna u Jarušky

Kavárna u Jarušky v Domově seniorů  Krnov je akce,
kterou organizuje Slezskou diakonií – dobrovolnickým
centrem v Krnově, jejíž koordinátorkou je paní Veronika
Žídková. Každý týden s kavárnou navštěvujeme jednu
vybranou sociální službu a připravujeme kavárničku pro
klienty, kteří zde žijí. Smyslem kavárny je dojít za lidmi,
kteří pro svůj handicap již nemohou sami vyjít ven
(nechtějí) a tak již nemají možnost dát si kávičku
v příjemném prostředí.
Do provozu kavárny zapojí co nejvíce dobrovolníků.
 V kavárně fungují dobrovolníci pravidelně
(vaření kávy, rozhovory s klienty), ale také
nárazově – jedná se o hosty, kteří s našimi uživateli
besedují, vykládají o svém cestování, koníčcích
a podobně.
 Klienty krnovského domova pro seniory navštíví jednou za
měsíc mobilní Kavárna u Jarušky
Na programu je kromě 
popíjení kávy, čaje a jiných nápojů také povídání
na různé téma.

Tentokrát  byl osloven i náš předseda ZO Josef Lhoťan,
aby seniorům povyprávěl něco ze života včel, jejich
významu, o včelích produktech a vším co souvisí
se včelařením. 
Nechyběl prosklený úl, ochutnávka
medu a medovina. 
Na závěr  všichni senioři dostali
malý dárek.

 Včelám zdar. 
                                                            Za ZO ČSV
                                                     N
aděžda Lhoťanová

 

fotografie ZDE

Našeho přítele Viléma Parmu navštívili školáci

ZŠ Opava Havlíčkova 1

 

Dne 20.června 2018 navštívili školáci 5 třídy ze
ZŠ Havlíčkova 1 pro zrakově a tělesně postižené
v Opavě se svou paní učitelkou přítele z naší
ZO Viléma Parmu, který jim připravil  besedu o včelaření. 

Sami si pak  také mohli vyzkoušet výrobu svíček
nebo  co všechno včelař potřebuje ke své práci.
Na závěr si prohlédli život včely v proskleném úlu. 

Nechybělo také výborné pohoštění.

                                                „Včelám zdar a velký dík.“

                      Za výbor ZO ČSV          
Naděžda Lhoťanová      

Včelám zdar a těšíme se příště.      

       Za ZO ČSV Krnov                 

      Naděžda Lhoťanová

 další fotografie ZDE

2. ročník  - Včelaříme s Medovníčkem 
16.6.2018 proběhl 2.ročník dětského včelařského odpoledne  s názvem - „Včelaříme s Medovníčkem "
v areálu MŠ Jiráskova,kterou pořádala naše ZO  a dětem přiblížila život včel, jejich význam a hlavně jejich užitek pro náš život Děti si mohly vyzkoušet  oblečení “ správného včelaře, které se skládá z kombinézy, kukly, rukavic a včelařských pomůcek, které jsou potřebné při práci se včelami – např. rozpěrák, dymák a mnoho dalšího. Co ovšem budilo největší zájem dětí byl prosklený včelí úl, v něm mohly děti vidět pravý život ve včelíně a také knihy o včelách jak  pro děti tak i  dospělé.
Díky počasí mohla být využita také zahrada MŠ Jiráskova, kde byly dětem připraveny venkovní aktivity. Například děti : Hledaly barevné  kytičky na louce s kyblíčky podle barev, nosily nektar a pyl do úlu, stavěly rámečky jako včelky stavitelky, vyráběly si zápichy včelek a kytiček, skládaly puzzle s včelařskou tématikou a mnohé další. Na závěr celé akce si všechny děti odnesly malý dárek.Včelí setkání bylo tématicky ukončeno ochutnávkou medu.
Závěrem bychom rádi poděkovali přátelům ,kteří pomáhali s přípravou celé akce.
„Včelám zdar a velký dík.“
                       Za výbor ZO ČSV       
Naděžda Lhoťanová